Energoefektīvas ēkas skiču ideju konkurssAicinām topošos arhitektus piedalīties mūsu rīkotajā skiču ideju konkursā un iesniegt idejas energoefektīvas ēkas izveidei Rīgas Industriālajā Parkā! Konkursa mērķis ir iegūt arhitektonisku, funkcionāli pārdomātu, energoefektīvu un ilgtspējīgu biroju/ tirdzniecības ēkas skici projektēšanas uzsākšanai.
Rīgas Industriālais Parks ir pirmais visvairāk attīstītais un modernākais industriālais parks Latvijā, izveidots 1998. gadā atbilstoši starptautiskiem standartiem. Parks aizņem aptuveni 20 ha lielu teritoriju Rīgā, Purvciemā. Mēs būvējam un iznomājam modernas, klientiem pielāgotas biroju, tirdzniecības un noliktavu ēkas Rīgas Industriālā Parka teritorijā, kur pilnībā ir izveidota visa nepieciešamā infrastruktūra. Ēkas teritorijā saņēmušas vairākus apbalvojumus par ēku arhitektūru un energoefektivitāti. Piemēram, ēka Dzelzavas ielā 120Z, kuras enerģijas patēriņa novērtējums ir 26 kwh/m2 gadā (kas atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām), 2014. gadā saņēmusi apbalvojumu kā ilgtspējīgākā ēka Latvijā. Vairāk informācijas: https://www.rigaindustrialpark.lv/energoefektiva-eka/
Projektējamā objekta adrese Rīga, Dzelzavas iela 120A, Rīga, LV-1021, kadastra Nr. 0100 092 2503
Informācija par zemesgabalu Platība 7000 m2. Uz zemes gabala atrodas 2 stāvu biroju ēka ar noliktavu ar iekštelpu platību ap 1900 m2 platībā.
Projektēšanas stadija Skiču idejas jaunbūvei
Projektējamās ēkas parametri 2-3 stāvu tirdzniecības/ biroju ēka. Apbūves laukums ap 600 m2, energoefektivitāte atbilstoši pasīvās ēkas standartam (līdz 15kWh/m2 gadā).
Pievienotā informācija -  Esošā topogrāfija ar aptuveno apbūves laukumu un aptuveno autostāvvietu risinājumu. -  Foto vizualizācijas
Iesniedzamās dokumentācijas apjoms:   Grafiskā daļa, kurā ietverts:
- Ģenplāna priekšlikums uz topogrāfiskā plāna;
- Objekta vizualizācija, attēlojot objekta iekļaušanos vidē;
- Objekta stāvu telpu plānu skices.
- Iespējamie energoefektivitātes un ilgstpējības risinājumi.
Paskaidrojuma raksts, kurā ietverts:
- Skices tehniskie rādītāji– apbūves laukums, telpu aptuvenais sadalījums platībās pēc to funkcijām, iekštelpu plānojums netiek detalizēts.
- Informācija par priekšlikumā izmantotajām konstrukcijām, būvmateriāliem, apdares materiāliem, energoefektivitāti;  
Darbu iesniegšana 2019. gada janvāra sākumā tiks organizēta informatīva sanāksme par konkursa norisi. Visi materiāli jāiesniedz pasūtītājam līdz 2019. gada 21. janvārim elektroniski pdf formātā, nosūtot uz epastu. Idejas, kuras tiks virzītas tālākai vērtēšanai, tiks aicinātas iesniegto materiālu prezentēt klātienē. Konkursa balvu ieguvēji, pēc prēmiju saņemšanas, nodod pasūtītājam īpašumtiesības un autora mantiskās tiesības uz iesniegtajām skicēm. Skices autori saglabā tiesības uz autorību, taču tie nevar pieprasīt jebkādu papildu samaksu, kas saistīta ar skiču izmantošanu, publicēšanu, nodošanu utml.
Godalgas, to sadales principi Kopējais balvu fonds 3500 EUR.
Galvenā balva par labāko projektu – 1500 EUR
Veicināšanas balvas interesantākajām, noderīgākajām idejām.
Kontakti SIA Rīgas Industriālais Parks, Dzelzavas iela 120Z, Rīga. T. 29 174 451, epasts: arita@rip.lv